خرید آلبوم رعیت از پرحام (حمایتی)

فروشگاه محصولات موسیقایی

اطلاعیه فروشگاه

فروش آلبوم به صورت محدود میباشد و فقط جنبه حمایتی دارد.

صاحب امتیاز و مدیر فروشگاه: امیرمحسن پورمحی آبادی

"فایل سل" به گزارش هایی که از سوی افراد مبنی برنقض حقوق مالکیت معنوی یا دسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای به کارگزار تعیین شده‌ی حقوق مالکیت معنوی ارائه می‌شود، به سرعت رسیدگی می‌کند.
اگر صاحب حقوق مالکیت معنوی هستید یا برای حقوق مالکیت معنوی وکالت دارید، لطفا موارد نقض حقوق مالکیت معنوی را که از طریق وب سایت صورت می‌گیرند به کارگزار تعیین شده حقوق مالکیت معنوی "فایل سل" گزارش دهید.

درباره ما

فروشگاه "خرید آلبوم رعیت از پرحام (حمایتی)" به مدیریت "امیرمحسن پورمحی آبادی" جهت ارائه محصولات دانلودی ایجاد شده است جهت تماس با مدیر فروشگاه از قسمت پشتیبانی می توانید پیام خود را ارسال کنید.